TỦ HỒ SƠ

 THS001 - TỦ HỒ SƠ GỖ HƯƠNG XÁM - PLV  THS001 - TỦ HỒ SƠ GỖ HƯƠNG XÁM - PLV