PHÒNG KHÁCH

 BG161 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK BG161 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK
 BG049 - BÀN GHẾ TRÀM CHẠM ĐÀO TAY 10 - PK BG049 - BÀN GHẾ TRÀM CHẠM ĐÀO TAY 10 - PK
 BG044 - Bàn Ghế Gỗ Hương Vân Tay 12 - PK BG044 - Bàn Ghế Gỗ Hương Vân Tay 12 - PK
 BG039 - BÀN GHẾ GỖ TRÀM TAY 12 - PK BG039 - BÀN GHẾ GỖ TRÀM TAY 12 - PK

BG039 - BÀN GHẾ GỖ TRÀM TAY 12 - PK

12,650,000 ₫

12,650,000 ₫

 BG038 - Bàn Ghế Gỗ Tràm Chạm Đào Tay 12 - PK BG038 - Bàn Ghế Gỗ Tràm Chạm Đào Tay 12 - PK
 BG033 - BÀN GHẾ HỘP VOI GỖ GÕ - PK BG033 - BÀN GHẾ HỘP VOI GỖ GÕ - PK

BG033 - BÀN GHẾ HỘP VOI GỖ GÕ - PK

35,600,000 ₫

35,600,000 ₫

-25%
 BG026 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK BG026 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK

BG026 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK

42,000,000 ₫ 56,000,000 ₫

42,000,000 ₫ 56,000,000 ₫

-20%
 BG020 - BÀN GHẾ GỖ GÕ VÀNG TAY 18 - PK BG020 - BÀN GHẾ GỖ GÕ VÀNG TAY 18 - PK

BG020 - BÀN GHẾ GỖ GÕ VÀNG TAY 18 - PK

185,000,000 ₫ 231,250,000 ₫

185,000,000 ₫ 231,250,000 ₫

-15%
 BG016 - BÀN GHẾ HỘP GỖ SỒI MÀU - PK BG016 - BÀN GHẾ HỘP GỖ SỒI MÀU - PK

BG016 - BÀN GHẾ HỘP GỖ SỒI MÀU - PK

8,100,075 ₫ 9,529,500 ₫

8,100,075 ₫ 9,529,500 ₫

 BG002 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG TAY 10 - PK BG002 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG TAY 10 - PK

BG002 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG TAY 10 - PK

26,558,000 ₫

26,558,000 ₫

 BG062 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG ĐÁ KIỂU GÓC - PK BG062 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG ĐÁ KIỂU GÓC - PK
-40%
 BG061 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG ĐÁ TẦN THỦY HOÀNG - PK BG061 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG ĐÁ TẦN THỦY HOÀNG - PK

BG061 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG ĐÁ TẦN THỦY HOÀNG - PK

40,895,000 ₫ 68,158,333 ₫

40,895,000 ₫ 68,158,333 ₫

-40%
 BG060 - BÀN GHẾ GỖ GÕ TẦN THỦY HOÀNG - PK BG060 - BÀN GHẾ GỖ GÕ TẦN THỦY HOÀNG - PK

BG060 - BÀN GHẾ GỖ GÕ TẦN THỦY HOÀNG - PK

36,910,000 ₫ 61,516,667 ₫

36,910,000 ₫ 61,516,667 ₫

-20%
 BG058 - BÀN GHẾ GỖ GÕ HỘP NHƯ Ý - PK BG058 - BÀN GHẾ GỖ GÕ HỘP NHƯ Ý - PK

BG058 - BÀN GHẾ GỖ GÕ HỘP NHƯ Ý - PK

44,000,000 ₫ 55,000,000 ₫

44,000,000 ₫ 55,000,000 ₫

 BG053 - BÀN GHẾ GỖ GÕ CHẠM NGHÊ TAY 12 - PK BG053 - BÀN GHẾ GỖ GÕ CHẠM NGHÊ TAY 12 - PK
 BG052 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ CHẠM ĐÀO - PK BG052 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ CHẠM ĐÀO - PK
 BG045 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK BG045 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK

BG045 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK

48,810,000 ₫

48,810,000 ₫

 BG042 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG ĐÁ TAY 12 - PK BG042 - BÀN GHẾ GỖ HƯƠNG ĐÁ TAY 12 - PK
-20%
 BG041 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK BG041 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK

BG041 - BÀN GHẾ GỖ GÕ ĐỎ TAY 12 - PK

36,970,400 ₫ 46,213,000 ₫

36,970,400 ₫ 46,213,000 ₫

 BG035 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK BG035 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK

BG035 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK

45,600,000 ₫

45,600,000 ₫

-20%
 BG034 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK BG034 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK

BG034 - BÀN GHẾ GỖ CẨM TAY 12 - PK

42,824,000 ₫ 53,530,000 ₫

42,824,000 ₫ 53,530,000 ₫

 TV514 - KỆ TIVI GỖ CÔNG NGHIỆP - PK TV514 - KỆ TIVI GỖ CÔNG NGHIỆP - PK
-30%
 TV510 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK TV510 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

TV510 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

2,880,000 ₫ 4,114,286 ₫

2,880,000 ₫ 4,114,286 ₫

-30%
 TV509 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM  - PK TV509 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM  - PK

TV509 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM  - PK

3,200,000 ₫ 4,571,429 ₫

3,200,000 ₫ 4,571,429 ₫

-30%
 TV508 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK TV508 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

TV508 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

1,920,000 ₫ 2,742,857 ₫

1,920,000 ₫ 2,742,857 ₫

-30%
 TV507 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM AN CƯỜNG - PK TV507 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM AN CƯỜNG - PK

TV507 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM AN CƯỜNG - PK

2,560,000 ₫ 3,657,143 ₫

2,560,000 ₫ 3,657,143 ₫

-30%
 TV505 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK TV505 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

TV505 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

2,240,000 ₫ 3,200,000 ₫

2,240,000 ₫ 3,200,000 ₫

-30%
 TV504 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM  - PK TV504 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM  - PK

TV504 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM  - PK

2,560,000 ₫ 3,657,143 ₫

2,560,000 ₫ 3,657,143 ₫

-30%
 TV503 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK TV503 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

TV503 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM - PK

2,560,000 ₫ 3,657,143 ₫

2,560,000 ₫ 3,657,143 ₫

 TV501 - KỆ TIVI GỖ MDF - PK TV501 - KỆ TIVI GỖ MDF - PK

TV501 - KỆ TIVI GỖ MDF - PK

5,900,000 ₫

5,900,000 ₫

-30%
 TV502 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM- PK TV502 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM- PK

TV502 - KỆ TIVI GỖ MDF CHỐNG ẨM- PK

2,880,000 ₫ 4,114,286 ₫

2,880,000 ₫ 4,114,286 ₫

 TV070 - KỆ TIVI GỖ HƯƠNG ĐÁ - PK TV070 - KỆ TIVI GỖ HƯƠNG ĐÁ - PK

TV070 - KỆ TIVI GỖ HƯƠNG ĐÁ - PK

11,780,000 ₫

11,780,000 ₫