PHÒNG BẾP

-40%
 BA049 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB BA049 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB
13,616,000 ₫ 22,693,333 ₫

BA049 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

13,616,000 ₫ 22,693,333 ₫

 BA039 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB BA039 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB
16,190,000 ₫
-10%
 BA005 - BÀN ĂN GỖ SỒI OVAL - PB BA005 - BÀN ĂN GỖ SỒI OVAL - PB
6,500,000 ₫ 7,230,000 ₫

BA005 - BÀN ĂN GỖ SỒI OVAL - PB

6,500,000 ₫ 7,230,000 ₫

-8%
 BA063 - BÀN ĂN GỖ SỒI CAO CẤP MẶT KÍNH - PB BA063 - BÀN ĂN GỖ SỒI CAO CẤP MẶT KÍNH - PB
12,511,000 ₫ 13,600,000 ₫
-15%
 BA067 - BÀN ĂN GỖ XOAN ĐÀO NAM PHI - PB BA067 - BÀN ĂN GỖ XOAN ĐÀO NAM PHI - PB
11,300,070 ₫ 13,294,200 ₫
-20%
 BA041 - BÀN ĂN GỖ ĐINH HƯƠNG - PB BA041 - BÀN ĂN GỖ ĐINH HƯƠNG - PB
17,590,400 ₫ 21,988,000 ₫

BA041 - BÀN ĂN GỖ ĐINH HƯƠNG - PB

17,590,400 ₫ 21,988,000 ₫

 BA044 - BÀN ĂN GỖ SỒI KHUÔN TRANH - PB BA044 - BÀN ĂN GỖ SỒI KHUÔN TRANH - PB
4,900,000 ₫
-40%
 BA021 - BÀN ĂN GỖ CAO SU XUẤT KHẨU - PB BA021 - BÀN ĂN GỖ CAO SU XUẤT KHẨU - PB
11,000,000 ₫ 18,333,333 ₫
 BA064 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB BA064 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB
13,160,000 ₫
-20%
 BA040 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB BA040 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB
12,300,000 ₫ 15,375,000 ₫

BA040 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

12,300,000 ₫ 15,375,000 ₫

 BA016 - BÀN ĂN OVAL GỖ GÕ ĐỎ - PB BA016 - BÀN ĂN OVAL GỖ GÕ ĐỎ - PB
28,090,000 ₫
-40%
 BA014 - BÀN ĂN TRÒN GỖ GÕ ĐỎ - PB BA014 - BÀN ĂN TRÒN GỖ GÕ ĐỎ - PB
28,100,000 ₫ 46,833,333 ₫

BA014 - BÀN ĂN TRÒN GỖ GÕ ĐỎ - PB

28,100,000 ₫ 46,833,333 ₫

-20%
 BA008 - BÀN ĂN GỖ SỒI 2 TẦNG - PB BA008 - BÀN ĂN GỖ SỒI 2 TẦNG - PB
5,850,000 ₫ 7,312,500 ₫
-15%
 BA007 - BÀN ĂN TRÒN GỖ SỒI - PB BA007 - BÀN ĂN TRÒN GỖ SỒI - PB
6,630,000 ₫ 7,800,000 ₫

BA007 - BÀN ĂN TRÒN GỖ SỒI - PB

6,630,000 ₫ 7,800,000 ₫

-40%
 BA004 - BÀN ĂN OVAL GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ - PB BA004 - BÀN ĂN OVAL GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ - PB
20,950,000 ₫ 34,916,667 ₫
-20%
 BA068 - BÀN ĂN GỖ HƯƠNG XÁM - PB BA068 - BÀN ĂN GỖ HƯƠNG XÁM - PB
14,200,000 ₫ 17,750,000 ₫

BA068 - BÀN ĂN GỖ HƯƠNG XÁM - PB

14,200,000 ₫ 17,750,000 ₫

-25%
 BA065 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB BA065 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB
9,000,000 ₫ 12,000,000 ₫

BA065 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB

9,000,000 ₫ 12,000,000 ₫

-15%
 BA062 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ OVAL - PB BA062 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ OVAL - PB
21,490,125 ₫ 25,282,500 ₫