BÀN ĂN

-40%
 BATM001 - BÀN ĂN THÔNG MINH - TM BATM001 - BÀN ĂN THÔNG MINH - TM

BATM001 - BÀN ĂN THÔNG MINH - TM

2,970,000 ₫ 4,950,000 ₫

2,970,000 ₫ 4,950,000 ₫

-40%
 BA014 - BÀN ĂN TRÒN GỖ GÕ ĐỎ - PB BA014 - BÀN ĂN TRÒN GỖ GÕ ĐỎ - PB

BA014 - BÀN ĂN TRÒN GỖ GÕ ĐỎ - PB

28,100,000 ₫ 46,833,333 ₫

28,100,000 ₫ 46,833,333 ₫

 BA016 - BÀN ĂN OVAL GỖ GÕ ĐỎ - PB BA016 - BÀN ĂN OVAL GỖ GÕ ĐỎ - PB

BA016 - BÀN ĂN OVAL GỖ GÕ ĐỎ - PB

28,090,000 ₫

28,090,000 ₫

-20%
 BA041 - BÀN ĂN GỖ ĐINH HƯƠNG - PB BA041 - BÀN ĂN GỖ ĐINH HƯƠNG - PB

BA041 - BÀN ĂN GỖ ĐINH HƯƠNG - PB

17,590,400 ₫ 21,988,000 ₫

17,590,400 ₫ 21,988,000 ₫

-40%
 BA049 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB BA049 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

BA049 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

13,616,000 ₫ 22,693,333 ₫

13,616,000 ₫ 22,693,333 ₫

-40%
 BA021 - BÀN ĂN GỖ CAO SU XUẤT KHẨU - PB BA021 - BÀN ĂN GỖ CAO SU XUẤT KHẨU - PB

BA021 - BÀN ĂN GỖ CAO SU XUẤT KHẨU - PB

11,000,000 ₫ 18,333,333 ₫

11,000,000 ₫ 18,333,333 ₫

 BA064 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB BA064 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB

BA064 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB

13,160,000 ₫

13,160,000 ₫

-40%
 BA048 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB BA048 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB

BA048 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB

12,350,000 ₫ 20,583,333 ₫

12,350,000 ₫ 20,583,333 ₫

-40%
 BA015 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ  - PB BA015 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ  - PB

BA015 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ  - PB

15,350,000 ₫ 25,583,333 ₫

15,350,000 ₫ 25,583,333 ₫

-10%
 BA046 - BÀN ĂN GỖ SỒI LAU - PB BA046 - BÀN ĂN GỖ SỒI LAU - PB

BA046 - BÀN ĂN GỖ SỒI LAU - PB

14,300,100 ₫ 15,889,000 ₫

14,300,100 ₫ 15,889,000 ₫

-20%
 BA036 - BÀN ĂN GỖ SỒI LAU - PB BA036 - BÀN ĂN GỖ SỒI LAU - PB

BA036 - BÀN ĂN GỖ SỒI LAU - PB

13,600,000 ₫ 17,000,000 ₫

13,600,000 ₫ 17,000,000 ₫

-10%
 BA005 - BÀN ĂN GỖ SỒI OVAL - PB BA005 - BÀN ĂN GỖ SỒI OVAL - PB

BA005 - BÀN ĂN GỖ SỒI OVAL - PB

6,500,000 ₫ 7,230,000 ₫

6,500,000 ₫ 7,230,000 ₫

 BA039 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB BA039 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

BA039 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

16,190,000 ₫

16,190,000 ₫

 BA044 - BÀN ĂN GỖ SỒI KHUÔN TRANH - PB BA044 - BÀN ĂN GỖ SỒI KHUÔN TRANH - PB
-20%
 BA008 - BÀN ĂN GỖ SỒI 2 TẦNG - PB BA008 - BÀN ĂN GỖ SỒI 2 TẦNG - PB

BA008 - BÀN ĂN GỖ SỒI 2 TẦNG - PB

5,850,000 ₫ 7,312,500 ₫

5,850,000 ₫ 7,312,500 ₫

-20%
 BA040 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB BA040 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

BA040 - BÀN ĂN GỖ XÀ CỪ - PB

12,300,000 ₫ 15,375,000 ₫

12,300,000 ₫ 15,375,000 ₫

-15%
 BA007 - BÀN ĂN TRÒN GỖ SỒI - PB BA007 - BÀN ĂN TRÒN GỖ SỒI - PB

BA007 - BÀN ĂN TRÒN GỖ SỒI - PB

6,630,000 ₫ 7,800,000 ₫

6,630,000 ₫ 7,800,000 ₫

 BA043 - BÀN ĂN GỖ GÕ ĐỎ - PB BA043 - BÀN ĂN GỖ GÕ ĐỎ - PB

BA043 - BÀN ĂN GỖ GÕ ĐỎ - PB

68,200,000 ₫

68,200,000 ₫

-15%
 BA062 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ OVAL - PB BA062 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ OVAL - PB

BA062 - BÀN ĂN GỖ CĂM XE MẶT GÕ OVAL - PB

21,490,125 ₫ 25,282,500 ₫

21,490,125 ₫ 25,282,500 ₫

-25%
 BA065 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB BA065 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB

BA065 - BÀN ĂN GỖ SỒI - PB

9,000,000 ₫ 12,000,000 ₫

9,000,000 ₫ 12,000,000 ₫

-20%
 BA068 - BÀN ĂN GỖ HƯƠNG XÁM - PB BA068 - BÀN ĂN GỖ HƯƠNG XÁM - PB

BA068 - BÀN ĂN GỖ HƯƠNG XÁM - PB

14,200,000 ₫ 17,750,000 ₫

14,200,000 ₫ 17,750,000 ₫

-40%
 BA004 - BÀN ĂN OVAL GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ - PB BA004 - BÀN ĂN OVAL GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ - PB

BA004 - BÀN ĂN OVAL GỖ CĂM XE MẶT GÕ ĐỎ - PB

20,950,000 ₫ 34,916,667 ₫

20,950,000 ₫ 34,916,667 ₫

-8%
 BA063 - BÀN ĂN GỖ SỒI CAO CẤP MẶT KÍNH - PB BA063 - BÀN ĂN GỖ SỒI CAO CẤP MẶT KÍNH - PB

BA063 - BÀN ĂN GỖ SỒI CAO CẤP MẶT KÍNH - PB

12,511,000 ₫ 13,600,000 ₫

12,511,000 ₫ 13,600,000 ₫

-15%
 BA067 - BÀN ĂN GỖ XOAN ĐÀO NAM PHI - PB BA067 - BÀN ĂN GỖ XOAN ĐÀO NAM PHI - PB

BA067 - BÀN ĂN GỖ XOAN ĐÀO NAM PHI - PB

11,300,070 ₫ 13,294,200 ₫

11,300,070 ₫ 13,294,200 ₫