Chị Hồng Anh-50 Phó Đức Chính - Thiết kế thi công nội thất Minh Gia