35 Nguyen Cong Hoan - Thiết kế thi công nội thất Minh Gia